Att äta färre måltider kan göra att du minskar risken för metabola komplikationer vid fetma, såsom insulinresistens och högt blodtryck. En studie från Nederländerna som publicerats i Hepatology visar att de som äter oftare snarare än få gånger vid en högkaloridiet, får högre halter av fett i levern.

Triglycerider i levern, så kallat intrahepatic triglycerides content eller intrahepatic fat, är starkt sammankopplat med de komplikationer som kan uppstå vid fetma och är alltså något man vill undvika att ha i någon högre grad. Ett högre kaloriintag tros kunna orsaka fettlever och det var det man undersökte i den aktuella studien.

UPPLÄGG

I studien fick 36 normalviktiga män äta antingen en högkaloridiet eller en balanserad diet (kontrollgrupp) under sex veckors tid. De deltagare som fick äta en högkaloridiet (140% av sitt totala dygnsbehov) fick göra så med antingen tre stora mål mat per dag eller med fler måltider där kalorierna var utspridda mer under dagen. De extra kalorierna kom från antingen högfett-/högsocker- eller bara från högsockerdrinkar. Alltså totalt fyra högkalorigrupper plus en kontrollgrupp. Man undersökte sedan bukfett, triglycerider i levern, insulinkänslighet och BMI.

RESULTAT

Alla deltagarna som åt mer kalorier ökade sitt BMI och bukfett, både hos högsocker-/fettgruppen och högsocker-gruppen. Insulinkänsligheten i levern gick ner i gruppen som åt högsocker/högfett men gick inte ner i resten av kroppen. Det anmärkningsvärda i resultaten var att det skiljde sig en del i leverfett om man åt kalorierna utspritt eller vid färre måltider. De som åt fler måltider, särskilt de som åt extra socker mellan måltiderna, fick en signifikant ökning av triglycerider i levern vilket inte syntes hos de som åt färre måltider. Dr. Serlie som utförde studien säger:

”Vår studie ger det första beviset att äta oftare, i stället för att konsumera stora måltider, bidrar till fettlever oberoende av kroppsvikt. Dessa fynd tyder på att genom att skära ner på småätande och uppmuntra tre balanserade måltider varje dag, på lång sikt kan minska förekomsten av NAFLD (non-alcoholic fatty-liver disease = icke alkoholrelaterad fettlever).”

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis kan man säga att man fick sämre hälsovärden hur man än åt, så länge man åt en högkaloridiet, dock(!) var det en signifikant skillnad i leverfett, det fett som visat sig kunna ge komplikationer vid fetma. Studien ger alltså ytterligare stöd för att det går utmärkt att äta färre måltider, särskilt när du äter mer än du borde! Jag kan personligen också tycka att färre måltider är ett sätt att inte bli överviktig från första början. Få måltider och bra matvaror upplever jag själv ger mindre hunger och gör det därför lättare att hålla nere kaloriintaget totalt sett. Småätande tror jag är svårare att lyckas med då det lätt blir sämre mat (snacks, mackor osv) än när man äter rejäla måltider (ofta mer protein).

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Produkter jag använder och som hjälpt mig