En ny studie visar att ju mer muskelmassa äldre människor har, desto mindre risk är det att de dör i förtid. Studien pekar på att muskelmassa är en bättre indikator på minskad risk för ”all-cause mortality” än vad BMI är. Forskarna tycker att man bör fokusera mer på sin kroppsbyggnad än på sitt BMI.

Min kära mor gillar att träna i sitt nya liv som pensionär. Eftersom mesta tiden spenderas i skärgården, använder hon gummiband och egen kroppsvikt som träningsredskap.

Min kära mor gillar att träna i sitt nya liv som pensionär. Eftersom mesta tiden spenderas i skärgården, använder hon gummiband och egen kroppsvikt som träningsredskap.

I studien undersöktes data från 1988 till 1994. 3 659 män som var äldre än 55 år eller kvinnor som var äldre än 65 år undersöktes. Forskarna undersökte sedan hur många av dessa individer som hade dött av naturliga orsaker tio år senare. De som hade högre muskelmassa hade signifikant lägre risk att dö av ”all-cause mortality”.

Även om studien endast visar samband på lägre risk för att dö av mindre muskelmassa, så går den i linje med vad man tidigare trott; mer muskler – längre liv.

Vill du läsa mer om träning för äldre kan du kolla in min artikel Träning på ålderns höst. Där tar jag upp andra hälsoeffekter av att styrketräna. Vill du kanske komma igång med träningen? Då kan du kontakta mig för konsultation.

Så vad väntar du på? Kom igång med träningen redan idag! :)