D-asparaginsyra (DAA) är ett populärt kosttillskott som ofta säljs med devisen att det höjer ditt testosteron för att öka din muskelmassa och prestationsförmåga. I en ny amerikansk studie har man dock visat att det inte har någon som helst effekt på testosteronnivåer, muskelstyrka eller kroppskomposition om du redan styrketränat en längre tid. 

DAA

DAA är en aminosyra som i nervsystemet aktiverar HPG-axeln (HPG = hypothalamic–pituitary–gonadal axis). För att inte bli allt för nördiga här tycker jag det räcker att veta att HPG-axeln är ansvarig för att producera kroppseget testosteron. Främst genom luteiniserande hormon (LH) som ökar testiklarnas produktion av testosteron.

Studien

I den aktuella studien fick 24 män (varav 20 slutförde studien) träna tung styrketräning med totalt 18 olika övningar i 28 dagar, samtidigt som man tog tillskott av 3g DAA eller 3g placebo. Styrkemätningar, kroppskompositionsmätningar och blodprov för hormoner som har med HPG-axeln att göra togs vid dag 0 och dag 29 av experimentet. Deltagarnas hade alla tränat styrketräning i minst ett år och var i snitt 22,8 ± 4,6 år.

Resultatet visade att både placebogruppen och DAA-gruppen ökade i styrka och muskelmassa. DAA hade dock ingen effekt på serum testosteron, muskelstyrka eller muskelmassa då resultatet inte skiljde sig mellan grupperna. De här resultaten motsäger sig alltså tidigare påståenden om att DAA-tillskott höjer testosteronet för personer som styrketränar.

Stämmer inte med tidigare studie

Företagen säljer ofta DAA med hänvisning till en studie från 2009 där 23 män fick DAA-tillskott, vilket ökade deras luteinizerande hormon med 33% och deras testosteron med 42%. I kroppen vet man också att D-asparaginsyra hjälper till att höja testosteronet genom HPG-axeln via vårt LH-hormon. Så vad är det som inte stämmer?

I den studien som säljer kosttillskott höjdes serum-testosteronet från 4.5 ng/ml till 6.4 ng/ml efter 12 dagar vilket motsvarade en ökning på 42%. Deltagarna i den studien var dock äldre än i den aktuella, mellan 27-37 år. Referensvärdet för testosteron ligger mellan 3-10 ng/ml och i åldern runt 30 och uppåt är värdena ofta lägre än hos yngre personer. Deltagarna hade alltså på relativt låga nivåer av testosteron redan när de började supplementeringen av DAA och nivån höjdes enbart upp till hälften av maximalt referensvärde efter de 12 veckorna.

I den nya studien låg deltagarnas testosteron på 8 ng/ml, alltså högt redan innan DAA-supplementeringen började. Detta förmodligen för att de alla hade styrketränat minst ett år innan studien började, vilket testpersonerna i den tidigare nämnda studien inte hade gjort. Styrketräning under längre tid höjer testosteronnivåerna. Dessutom var deltagarna i den nyare studien yngre vilket också är förknippat med högre serumnivåer av könshormoner.

Joel Stubbs välformade armar byggdes förmodligen inte med hjälp av DAA-tillskott.

Joel Stubbs välformade armar byggdes förmodligen inte med hjälp av DAA-tillskott.

Slutord

Även om den aktuella studien är ganska lite så visar den ganska tydligt att DAA-supplementering är onödigt för redan tränade individer. Du kan eventuellt höja dina testosteronnivåer med DAA-tillskott om du redan har låga nivåer, vilket kan vara fallet om man är otränad, äter lite protein och är över 30-strecket. men förmodligen höjs de då ändå inte mer än till hälften av referensvärdet. Troligen är det alltså slöseri med pengar. När du väl tränat ett tag, och gärna basövningar, så kommer testosteronet i kroppen att höjas rejält, du får mer muskelmassa, en högre förbränning och en snyggare kroppskomposition. Allt detta uppnår du utan DAA, samtidigt som du spar på dina pengar. Den som spar han har…

Många av kosttillskotten inom gymkretsar är onödiga och DAA är förmodligen ett i den mängden.