Kalcium är en mineral som har rönt mer intresse de senaste åren. Mycket tack vare sin förmåga binda upp fett i tarmen och ta med sig det ut via avföringen. Men även för att kalcium även har visat sig öka på fettförbränningen.  

Kalcium som är vårt vanligast förekommande mineral i kroppen behövs för att bygga upp vårt skelett. 99 % av vårt kalciumlager finns lagrat i skelettet. D-vitamin reglerar upptaget av kalcium från tarmen och vid D-vitaminbrist kan skelettrelaterade sjukdomar som rakit uppstå. Vid rakit blir skelettet deformerat och växer inte på rätt sätt. Kalcium bidrar även till blodets förmåga att koagulera samt reglera våra muskelkontraktioner och medverkar i nervimpulser.

I studier har man visat att om man går från 500 mg/dag till 1400 mg/dag kan man öka fettoxidationen med 30 gram per dag, trots att man äter samma mängd kalorier. Det kan skilja uppemot 80-85 kcal energi från fett som följer med ut i avföringen om man har ett intag på 1800 mg kalcium/dag istället för 500 mg/dag.

Kalcium har även visat sig kraftigt minska det farliga viscerala fettet som sitter runt organen. Reduceringen av detta fett underlättas också om man ligger på ett optimalt intag av vitamin D (~4000-5000 IE/dag). Läs mer om vitamin D här. Läs mer om visceralt fett här.

Kalcium kan minska midjemåttet vid optimalt intag.

Kalcium kan minska midjemåttet vid optimalt intag.

Bästa kostkällorna för kalcium är från mejeriprodukter, särskilt mjölk och hårdost. Även musslor, sardiner och grönsaker är kalciumkällor. Mjölk innehåller cirka 120mg/100g och kvarg ca 110mg/100g.

Rekommenderat dagligt intag (RDI) för kalcium ligger på 800 mg/dag. Detta värde är förmodligen för lågt för att få ut optimala hälsoeffekter av kalcium. Vissa ligger runt 1200-1800 mg/dag men gå helst inte över 2000 mg.

Det kalcium jag själv använder

Jag använder och rekommenderar också kalcium i multimineralform, Restorate från FitLine. Det är en vattenlöslig form av joniserade mineraler som ger ett högt upptag i kroppen. Det är kombinerat med magnesium i ett ratio 1:2 (kal/mag) vilket är det optimala för kalciums funktioner i kroppen. Kalcium är beroende av magnesium för att till exempel bygga starka tänder och skelett. För lågt intag kan ge benskörhet. Vill du veta mer om, eller beställa de mineraler jag använder, så kan du höra av dig. Du har 20% rabatt genom mig.