I en studie från 2012 fick 21 testpersoner fick äta tre olika dieter i fyra veckor per diet under 12 veckors tid, samtidigt som kaloriförbrukningen jämfördes.

21 testpersoner fick äta tre olika dieter i fyra veckor/diet under 12 veckors tid efter viktnedgång. En lågfettsdiet med hög GL (60E% kh, 20E% fett, 20E% protein), en GI-diet (40E% kh, 40E% fett, 20E% protein) och en lågkolhydratskost (10E% kh, 60E% fett, 30E% protein). Samma kalorimängd (2000 kcal).

Så här lade man upp studien.

Så här lade man upp studien.

tabell

Så här åt deltagarna.

Skillnaden i total energiförbrukning (TEE) var nästan 300 kcal högre om man åt lågkolhydratsdiet än lågfettsdiet, vilket skulle kunna motsvara ungefär en timmes medelintensiv fysisk aktivitet. Även viloförbrukningen var högre (67 kcal). GI-dieten gav ~160 kcal högre TEE än lågfettsdieten (som även gav sämre blodvärden).

Anmärkningsvärt är att våra nordiska näringsrekommendationer ganska väl överensstämmer med den diet som gav sämst blodfetter och minst energiförbrukning.

Summa summarum: Mer protein och mindre glykemisk belastning kan vara en bra start för att öka på fettförbränningen!

Studien: Effects of Dietary Composition During Weight Loss Maintenance: A Controlled Feeding Study »