Ny forskning från The Journal of Stregth and Conditioning Research bekräftar tidigare forskning, nämligen att koffein (i det här fallet motsvarande tre koppar kaffe) kan öka prestationen och minska träningsvärken signifikant dagarna efter träningen.

träningsvärk koffein

Träningsvärk efter träning med eller utan koffein.

Man har tidigare visat att koffein har en uppiggande effekt, ökar uthålligheten, minskar träningsvärk och till viss del även förbättrar maxstyrkan. I den aktuella studien undersöktes nio universitetsstudenter som tränade minst två gånger per vecka. Deltagarna fick sluta med kaffe och andra koffeinhaltiga drycker en vecka innan experimentet.

Deltagarna fick innan träningen inta 5 mg koffein per kilo kroppsvikt (>200 mg ≈ 3 koppar kaffe) och sedan träna biceps två gånger; fyra set av 10 repetitioner på 75% av IRM och sedan ett femte set där de fick göra så många repetitioner de klarade. De fick sedan göra samma sak igen fast med placebo. Resultaten av antal repetitioner och träningsvärk kan ses i graferna nedan:

Antal repetitioner med eller utan koffein.

Antal repetitioner med eller utan koffein.

Studien hittar du här ».