En studie från Linköpings Universitet med rödvinsprofessorn Fredrik Nyström i spetsen, visar att lågkolhydratkost minskar inflammationer hos typ 2-diabetiker. Detta sågs inte hos de personer som åt lågfettdiet, trots att båda grupperna hade samma viktnedgång.

 

BAKGRUND

I studien som publicerats i den medicinska tidskriften Annals of Medicine, jämförde man inflammationer hos typ 2 diabetiker. Proinflammatoriska signalproteiner (cytokiner) tros vara en av orsakerna till komplikationer hos personer med typ 2 diabetes. Både interleukin-1β och TNF-α är cytokiner som anses ha inblandning i insulinresistens och förlust av betaceller i bukspottskörteln. Det är alltså av fördel om man kan få ner dessa inflammationer som diabetiker.

STUDIEN

61 personer med diabetes typ 2 slumpades in i två grupper, en som åt lågkolhydratkost (20 E-% från kolhydrater) och en som åt lågfettkost (55-60 E-% från kolhydrater). Männen fick äta 1800 kcal per dag och kvinnorna 1600 kcal per dag. De olika grupperna fick äta enligt ett menyförslag och fick också träffa en dietist tre gånger det första året av studien som pågick i totalt två år.

RESULTAT

Både lågfettgruppen och lågkolhydratgruppen gick ner ungefär lika mycket i vikt (ca 4 kg), och minskade i BMI, men man såg däremot en bättre blodsockerprofil hos lågkolhydratgruppen. Dessutom, efter 6 månader hade också lågkolhydratgruppen signifikant minskade nivåer av de inflammatoriska cytokinerna interleukin-1β och TNF-α

DISKUSSION

Sedan tidigare vet man att lågkolhydratkost har positiva effekter för blodsockerkontroll och insulinnivåer hos diabetiker, men den nya studien visar även att inflammationerna minskas. Professor Fredrik Nyström, som var med och utförde studien säger till Göteborgsposten att:

”- Det finns ingen studie tidigare som tittat på just kolhydratfattig kost och inflammation vid diabetes. Den inflammation vi mäter i studien tror vi är den inflammation som sitter i kärlen och som är ett tecken på åderförkalkning. Det i sin tur ger hjärtinfarkt och stroke.”

Sedan tidigare finns ganska gott om stöd för att lågkolhydratkost fungerar bäst för diabetiker när det kommer till både blodsockerkontroll och minskad medicinering. Nu läggs alltså ännu en studie till bevisbördan för att denna kost fungerar bäst för de som drabbats av sjukdomen.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Produkter jag använder och som hjälpt mig