Motion kan vara ett fullgott alternativ till medicin mot hjärtsjukdomar och stroke, visar en ny studie från Storbritannien.

DN skriver idag om en studie från Storbritannien där 340.000 patienter undersökts i 305 olika försök. Resultatet i rapporten visar att motion är lika effektivt som medicin mot hjärtsjukdomar och stroke.

vattengympa

Vattengympa för motion

Mer om motion

Sjukskrivningarna på en arbetsplats blir färre vid införande av motion (särskilt i gruppen stillasittande kvinnor). Man har i studier sett att vid införande av fysisk aktivitet 20 minuter per dag, tre gånger per vecka hos stillasittande (män och kvinnor), så minskas sjukfrånvaron totalt fyra dagar på ett år och samtidigt minskar också risken för framtida depressioner och utmattningssyndrom.

Motion är även bra för syreupptagningen. Det är inte ovanligt att individer bara kan använda 25 % av sin lungkapacitet under en arbetsdag (motsvarande en syreupptagningsförmåga ~2 l/min). Regelbunden motion kan lätt öka lungkapaciteten till det dubbla och arbetsförmågan upp till tre gånger.

Motion är förutom rökning och kost den livsstilsvana som påverkar oss mest och det förvånar mig inte att ytterligare en studie visar så här bra resultat. Om du inte motionerar regelbundet, försök hitta vägar i vardagen så du får daglig motion. Det förlänger ditt liv!