Jag heter Erik Nicklagård och bor i Oskarshamn där jag jobbar med entreprenörskap inom hälsa, kostrådgivning, personliga näringsupplägg, föreläsningar, workshops och coaching. Jag arbetade tidigare som laboratorieingenjör på AstraZeneca i Södertälje där jag parallellt med mitt jobb på lab arbetade som personlig tränare och gyminstruktör. Nu jobbar jag istället heltid med kost, näring och hälsa, både på plats i Oskarshamn och på distans. Jag har alltid varit intresserad och aktiv inom träning. Mitt kostintresse har jag haft sedan ungdomsåren och det är något jag fördjupat mig i sedan dess.

Jag har en femårig biokemiutbildning från Linköpings Universitet, varav en treårig Kandidat och en tvåårig Master inom protein science (se publiceringar nedan). Jag är certifierad Kost & Träningskonsult, Licencierad Personlig Tränare, Licencierad Träningsinstruktör, Licencierad Kostrådgivare och Licencierad Hälsoinformatör. Jag har även slutfört kurser i cancerbiologi, nutrition och kost, näring, hälsa på universitetsnivå.

Jag tycker kost och träning har en central roll för en god hälsa vilket också genomsyrar hela mitt företag. Träning ska vara en del av vardagen och en bra kost med den bästa näringen är grunden för en bra hälsa. Jag ser fram emot att hjälpa dig att nå just dina mål!

Erik Tränar

Publiceringar

Kandidatuppsats från Linköpings Universitet: Diabetes typ 3? – Molekylärfysiologiska länkar och samband från den samlade litteraturen