I en helt nypublicerad interventionsstudie såg man att vitamin D-tillskott gav bättre hälsovärden för gravida kvinnor.

I studien delades 54 gravida kvinnor slumpvis in i två grupper. Den ena gruppen fick 400 IE vitamin D och den andra gruppen fick placebo. Prövningen höll på i nio veckor och kvinnornas fick lämna blodprov i början och slutet på dessa nio veckor. Man mätte bland annat kvinnornas koncentrationer av blodfetter, hs-CRP, insulin och biomarkörer för oxidativ stress.

gravid

Se till att få ordentligt med sol under graviditeten. Bor du i Sverige lär du behöva ta tillskott under vinterhalvåret. (Bildkälla: sxc.hu)

Resultatet visade högre blodnivåer av kalcium och 25(OH)D (ett mått på vitamin D) hos de kvinnor som fick vitamin D. De hade även högre TAC (total antioxidadiv kapacitet) och glutation, vilket betyder att deras kroppar bättre står emot oxidativ skada och lättare kontrollerar inflammationer.

Kvinnorna som tog tillskott hade också mindre CRP (c-reaktivt protein) vilket är ett mått på inflammation. Även blodtryck (systoliskt och diastoliskt), fasteglukos och insulin minskade, vilket ger bättre blodsockerkontroll och mindre risk för hjärtsjukdom och diabetes. Högt blodtryck hos gravida är förknippat med större risk för komplikationer för både mor och foster.

På grund av att kvinnorna som var med i studien hade låga nivåer av vitamin D redan innan de gick med så gav den relativt låga dosen på 400 IE stora resultat. 400 IE var det som krävdes för att bota engelska sjukan förr i tiden och är det nu rekommenderade dagliga intaget i Sverige. Jag tycker den rekommendationen är alldeles för låg. En bättre nivå är snarare någonstans mellan 2000-5000 IE per dag, beroende på vad man äter, hur mycket man är mycket i solen och hur stor man är.

En annan intressant detalj från studien är att testerna genomfördes under de soligaste månaderna i Iran. Det var alltså inte för lite sol som gjorde att kvinnorna hade vitamin D-brist. Kvinnor i Iran bär näst intill alltid heltäckande kläder, något som försvårar ombildning av kolesterol till vitamin D i huden. Här i Sverige är det istället de få soltimmarna under året som är det stora problemet. Vi har några få solrika sommarmånader där vi kan bygga upp ett litet lager vitamin D. Men dessa lager minskar snabbt och under vinterhalvåret behöver man nästan uteslutande tillskott för att minska risken för brist.

Behöver du beställa eller vill läsa mer om vitamin D? Gör det här.

Studien: Vitamin d supplementation affects serum high-sensitivity C-reactive protein, insulin resistance, and biomarkers of oxidative stress in pregnant women.

Mer om Vitamin D till gravida kvinnor: Forskare vill ge gravida D-vitamin